Stichting Tegen De Stroom In.


De Stichting is per 07-12-2022 opgehevenDe stichting organiseert wielerevenementen, toertochten en aanverwante activiteiten. 
Met de opbrengsten worden goede doelen in financiële zin ondersteund. 
De stichting beoogt gezond bewegen te stimuleren door het organiseren van allerhande sportactiviteiten en wil een actieve bijdrage leveren aan het vergroten van het draagvlak voor het fietsen als breedtesport. 

Jaarlijks organiseren we in het voorjaar een wielertocht, de Mathieu Hermans Klassieker. 
Beoogde deelnemers zijn toerfietsers in Dongen en de omliggende regio. 
Daartoe benaderen wij wielerverenigingen, publiceren wij op sociale media, en verspreiden we folders en affiches. 
Ter bekostiging van het evenement wordt er aan de deelnemers een laagdrempelig inschrijfgeld gevraagd. 
Daarnaast schakelen we lokale en regionale bedrijven in om hun werknemers te motiveren deel te nemen aan de wielertocht en op die manier financieel bij te dragen. 

Steun aan goede doelen

Elk jaar wordt aan het wielerevenement tevens een inzamelingsactie gekoppeld voor een goed doel. Dit jaar is gekozen voor Stichting Gijsje Eigenwijsje. 
Stichting Gijsje Eigenwijsje maakt het mogelijk dat kinderen met een levensbedreigende ziekte een 'weekje weg' ervaren, een warm rustpunt voor het gezin in een heftige periode. 
Deze stichting biedt de gezinnen - weg van het ziekenhuis, weg van de hectiek - een gratis verblijf in haar eigen, volledig ingericht en op een ziek kind afgestemd, vakantiehuis.
Iedereen die mee doet met de Mathieu Hermans - Tegen De Stroom In - Klassieker steunt daarmee gezinnen met een levensbedreigend ziek kind.

Correspondentie 

De stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beoogde Instelling ( ANBI). Voor meer informatie zie; www.belastingdienst.nl/anbi.  
Op 24 februari 2017 is de stichting opgericht door notariskantoor Van den Brekel te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68 21 31 58 (RSIN 857346611).


Correspondentie met het bestuur kan per mail naar m.hermans@bioracer.com
of schriftelijk naar het correspondentieadres:
Eindsestraat 69 A  5105 AB Dongen
Telefoon (06) 53 25 82 57


Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 personen. 
Voorzitter:  de heer M.A.C.M. (Mathieu) Hermans
Penningmeester: de heer J.H. (Sjef) Graafmans
Secretaris:  mevrouw M.T.J. ( Marga) van Broekhoven
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Financiën 

De stichting heeft geen eigen vermogen.
Alle uitgaven moeten bekostigd worden uit inschrijfgelden en sponsoring.

De opbrengst - na aftrek van de kosten - zal worden geschonken aan Stichting Gijsje Eigenwijsje te Goirle.

Na afloop van het wielerevenement zal de financiële verantwoording op de website gepubliceerd worden.


Beleidsplan
29032017 Beleidsplan MHK.pdf (1.85MB)
Beleidsplan
29032017 Beleidsplan MHK.pdf (1.85MB)

Financieel jaarverslag